NEXTER
NEXTER

מדריך: כך תכבו את הסטוריית המיקומים של גוגל

המפה המראה איפה הייתם ומתי מעוררת ביקורת על החדירה של גוגל לפרטיותנו. אפשר לכבות אותה, כמובן, אך החדירה לפרטיות לא תיפסק לחלוטין לאחר מכן

יאיר מור | NEXTER | פורסם 18/08/14 09:42