NEXTER
NEXTER

חופשה סלולרית: למה כדאי לכבות את פייסבוק בחופשה?

נחתתם בחו"ל עם תוכנית גלישה. עכשיו אתם צריכים להתנהג בהתאם כדי לא לחסל אותה לפני סוף החופשה. כל הטיפים לשימוש חסכוני בגיגה-בייטיים בחופשה

יאיר מור | NEXTER | פורסם 15/06/15 17:18