מאז שהתחרות בענף הסלולר הגיעה לשיאים חדשים, כל החברות מבטיחות לנו שקיפות בחוזים ובחשבון החודשי. בדקנו האם יש תוכן מאחורי ההבטחות הללו. עברנו על מאות סעיפים בחוזי ההתקשרות עם החברות, אלה שכל אחד מאיתנו נדרש לחתום עליהם  ומצאנו סעיפים אבסורדיים ודרקוניים.

גולן טלקום – רשאית לנתק שיחות אחרי 60 דקות

 בגולן טלקום למשל מצאנו סעיף 47 לפיו "החברה תהא רשאית לנתק שיחות שאורכן עולה על 60 דקות, ובמקרה זה לא תשמע כל טענה או תביעה בקשר עם ניתוק כאמור".

פנינו לגולן טלקום כדי לברר את פשר הסעיף, אבל במוקד של גולן טלקום פשוט לא קיבלנו מענה. יש לומר שמדובר רק בסעיף פיקנטי שהחברה לא תממש בפועל.

הוט מובייל ואורנג' - יכולות  להעלות את מחיר החבילה בכל עת  

בשיחה עם נציגת השירות של הוט מובייל היא התחייבה שהחברה לא תעלה את מחיר החבילה. הנציגה הסבירה כי כך כתוב בחוזה.

אבל עיון בחוזה חושף את הסעיף הבא: "ככל שהתוכניות  עליהן מנויים מכשיריו של הלקוח אינן כוללות תקופת התחייבות לשימוש תהיה רשאית הוט מובייל לשנות תעריפים בכל דרך, בכפוף להוראות רישיונה ולהוראות כל דין".  סתירה מוחלטת למה שהבטיחה המוקדנית.

באורנג' (פרטנר), בהסכם ההתקשרות של תוכנית ללא הגבלה נכתב שחור על גבי לבן: "פרטנר רשאית לבטל או לשנות את תנאי התעריפים בכל עת ".

בשיחה עם המוקדנית של אורנג', היא הסבירה כי מדובר בנוסח של עורכי דין, אבל שינויים בתוכניות "אף פעם לא קורים", כשהקשינו עליה ושאלנו האם היא יכולה להתחייב שהחברה לא תשנה את המחירים היא השיבה שלא.

גם בסלקום וגם בפלאפון מצאנו סעיפים דומים, בכל רגע נתון, יכולים שנות לנו את מחירי החבילה שהבטיחו לנו.

מה עושים? נמרוד מן, מנכ"ל כמה זה מסביר כי חשוב שכל מה שהוסבר לנו בעל פה והסכמנו לו, יופיע גם בחוזה הכתוב.

ומוסיף כי יש לקרוא את החוזה ולשים לב שלא מופיעים בו סעיפים בעייתיים שלא דובר עליהם בעל פה ואם משהו לא לשביעות הרצון שלנו, אפשר ליצור קשר עם החברה או עם החברות המתחרות, כי כל המסלולים היום הם ללא התחייבות.

על פניו ולפי התחרות בשוק, נראה כי החברות לא יעלו את התעריפים, בטח שלא באופן מיידי או אפילו בטווח הקרוב. מה שמרגיז הוא שבעידן בו ללקוח אין התחייבות לחברה מתברר שגם לחברה אין ממש התחייבות ללקוח.

>> מיכאל גולן נגד פרטנר: "מרמה את הלקוחות, אל תיפלו בפח"

>> חדש בג'ימייל: תמונות אישיות כרקע