NEXTER
NEXTER

אחרי שסגר את הוויי-פיי: יהב שוקל לסלק סלולריים מהכיתות

ראש עיריית חיפה החליט שהקרינה של הסמארטפונים מסוכנת ולכן אסור להשתמש בהם בבתי הספר - אלא שהצעד הזה דווקא חושף את התלמידים לסכנה גדולה בהרבה

הבוקר של קשת | NEXTER | פורסם 21/04/16 16:37