NEXTER
NEXTER

מתיישבי שומרון: למנוע פריסת דור שלישי לפלסטינאים

המתיישבים מבקשים למנוע שימוש באפליקציה שמדווחת על מחסומים, וב"מכשירים חכמים שמשמשים להגביר את ההסתה נגד יהודים ולהמריד את האוכלוסיה הפלסטינית"

שמעון איפרגן | NEXTER | פורסם 18/01/16 14:38