NEXTER
NEXTER

מכירות הסמארטפונים שברו את השיא, ואיזו חברה מכרה הכי הרבה?

חברת המחקר IDC בדקה ומצאה כי ב-2013, נמכרו ברחבי העולם כמיליארד סמארטפונים בסך הכל - צמיחה של כ-40% לעומת 2012 וכפול ממספר המכשירים שנמכרו ב-2011; החברה גם מדרגת את יצרניות המכשירים. עם סמסונג, שכצפוי, נמצאת בראש ואפל מיד אחריה

יאיר מור | NEXTER | פורסם 28/01/14 12:17