NEXTER
NEXTER

הקלות הבלתי נסבלת של החיוב - הורים משלמים על שימוש הילדים בסלולרי

החוזה עם חברת הסלולר הופך בקלות לצינור שדרכו מחויבים ההורים, בין היתר, על בדיחות, שירותי אסטרולוגיה ותכנים נוספים שמזמינים ילדיהם מחברות שמשגרות תוכן ישירות למכשיר הסלולרי. חברות התוכן ומפעילות הסלולר מסתתרות מאחורי ניסוחים רגולטורים ערטילאיים

מיכל רז-חיימוביץ' | גלובס | פורסם 14/10/09 12:52