CES
החדשות
החדשות

מי מפקח על מורי הנהיגה?

24% מהמעורבים בתאונות דרכים הם נהגים צעירים – הנתון הזה לא מאד מפתיע על רקע מצב לימודי הנהיגה בישראל: אין פיקוח על המורים, על תכנים, ולעיתים מופעל על המורים לחץ להעביר את התלמידים את הטסט עוד לפני שהם מוכנים