תעריפי המים והביוב למגזר הביתי בחודש יולי 2022 צפויים לרדת בשיעור של כ-0.32% ביחס לתעריפי ינואר 2022, כך אישרה היום (רביעי) רשות המים. מדובר בהפחתה מצטברת של כ-2% מתחילת השנה בעלויות המים והביוב של צרכני הבית והתעשייה. ירידת תעריף זו היא למרות עליית מחירי האנרגיה והאינפלציה במשק.

תעריף לכמות מוכרת (התעריף הנמוך) יעמוד מעתה על 7.490 שקלים למ"ק (במקום 7.514 שקלים למ"ק) ואילו התעריף לכל כמות נוספת (התעריף הגבוה) יעמוד על כ-13.445 שקלים למ"ק (במקום 13.488 שקלים למ"ק).

הפחתה זו צפויה למרות הגידול בעלויות משק המים הנובעות מהשקעות תשתית גדולות של תאגידי המים והביוב, עדכון עלויות מט"שים, הצמדת העלויות לסל המדדים (שעלו בחדות בשנה האחרונה) ותשלומים נוספים הנדרשים כחלק מהמשך הערכות לקליטת מי הים המותפלים. על פי החוק, תעריפי המים חייבים לשקף את עלותם האמיתית, והם מתעדכנים פעמיים בשנה: בתחילת ינואר ובתחילת יולי.

"משק המים בישראל נמצא בעיצומו של מהלך ארוך טווח שמטרתו להבטיח אספקת מים סדירה לכל תושביה יחד עם שמירה ברת קיימה על מקורות המים הטבעיים ואספקת מים לטבע", מסר מנהל רשות המים ויו"ר מועצת רשות המים גיורא שחם. "בנוסף ממשיכה ישראל להוביל בעולם בתחום השבת קולחים ובכך מאפשרת יצירת מקור מים יציב וזול יחסית לפיתוח והרחבת החקלאות בסביבה חצי מדברית בה אנו חיים.

"תכנון מקצועי מבוקר ארוך טווח ואסדרה תעריפית קפדנית ונטולת פניות מאפשרים למצות באופן יעיל את תשתיות המים, הביוב וההשבה ובכך לאפשר את הוזלת תעריף המים, גם בסביבה כלכלית עולמית של התייקרויות תלולות בעלויות חומרי גלם ושל תשומות ייצור אחרות. ולראייה - תעריפי המים ירדו במצטבר מתחילת השנה בכ-2%".