הקמת המטרו בגוש דן תוחרג מהחוק האוסר רעשים חריגים בשכונות מגורים, אף בשעות הלילה – כך עולה מהצעת חוק המטרו שהניח משרד האוצר על שולחן מזכירות הכנסת. יותר לצוותי הקמת פרויקט התשתיות הגדול בתולדות המדינה, תחת מגבלות שונות, להגיע לרמת רעשים של עד 140 דציבלים בתוך בתי המגורים – שווה ערך לעוצמת רעש של יריית אקדח – במשך 5 שעות רצופות.

במקרים כאלה של רעשים חריגים, החברה שתקים את המטרו תפנה את התושבים לדיור חליפי, במידה ויסכימו. יתכן כי תושבים הגרים סמוך לאתרי העבודה יפונו אף כמה פעמים בשנה מביתם. אם יסרבו להתפנות, לא מובטח להם סיוע אחר וככל הנראה שלא יוכלו לדרוש פיצויים, גם לא עבור ירידה בערך הנכסים. ההצעה קובעת שרעש שנובע מהקמת המטרו לא ייחשב לרעש חזק או בלתי סביר לפי חוק, במידה והוצע לתושבים להתפנות לדיור חליפי בהתראה של 24 שעות לפחות.

מפת המטרו (צילום: נת"ע)
מפת קווי המטרו העתידי | צילום: נת"ע

על פי החוק הקיים למניעת מפגעים, רמות הרעש המותרות באזורי מגורים ביום הן 50 דציבלים, לרעש שנמשך מעל 9 שעות, ו-40 דציבלים בלילה לרעש שנמשך יותר מחצי שעה. כמו כן, אסור להשמיע רעשים מאתרי בניה באזורי מגורים אחרי בשעות הלילה ובימי מנוחה.

ואולם, לפי הצעת חוק המטרו מפלס הרעש המירבי בשעות היום יעלה ב-25 דציבלים נוספים. עוד יוכלו החברות המבצעות לקבל אישור לחרוג ב-90 דציבלים למשך חמש שעות רצופות, עד שלוש פעמים בשנה. בשעות הלילה יותר לקבלנים לחרוג באופן קבוע מרף הרעש הקבוע בחוק בתוספת ששוות ערך לרעשי הרקע ברחוב או למיגון האקוסטי הקיים בבניין

ליברמן מעריך שהמטרו יתייקר

"תוספת זו למפלסי הרעש תאפשר קיצור של משך העבודות, וכפועל יוצא קיצור של משכי מטרד הרעש, וזו ביחס למשך הזמן שיידרש בהתאם להוראות הקבועות היום מכוח חוק למניעת מפגעים והתקנות לפיו", כך כתב משרד האוצר בדברי ההסבר לחוק.

שלושת קווי המטרו התת קרקעיים המתוכננים במרכז הארץ ייסללו לאורך 24 רשויות מקומיות שונות מרחובות ועד רעננה. מדובר בפרויקט תשתיות בקנה מידה אדיר, שלפי הערכות ראשוניות יעלה כ-150 מיליארד שקל. עם זאת, היום אמר שר האוצר, אביגדור ליברמן, שהקמת המטרו עוד צפויה להתייקר ועלולה להגיע לדבריו אף לסכום סנסציוני של 250 מיליארד שקל, יותר ממחצית תקציב המדינה של ישראל.