חופשת הקיץ בעיצומה ובני נוער רבים שוקלים לצאת לעבוד בפעם הראשונה בחייהם. המשק הישראלי עדיין סובל ממצוקת כוח אדם ומשווע לידיים עובדות, בעיקר בתחומים שמתאפיינים בעובדים צעירים, כמו מסעדות ומכירות. כניסתם של בני הנוער לשוק התעסוקה לצורך עבודת קיץ עשויה לסייע להתאוששות המשק, אבל מעלה שאלות רבות בנוגע לזכויות שלהם, השכר המקובל, התנאים הסוציאליים ועוד. עו"ד שלמה יעקובוביץ, מומחה בדיני עבודה, עושה סדר.

באיזה גיל אפשר להתחיל לעבוד?

החוק קובע כי אסור להעסיק בני נוער מתחת לגיל 14. מגיל 15-14 ניתן לעבוד רק בעבודות קלות אשר אינם מסכנות את הבריאות וההתפתחות. בעבודות מסוכנות אסור לבני נוער לעבוד גם אם מלאו להם 15 שנה ולא חל עליהם חוק לימוד חובה.

בפרסומות וצילומים אסור להעסיק ילדים מתחת לגיל 15 מבלי לקבל את הסכמת הוריהם, נוסף להיתר העסקה מראש משר העבודה. ישנם יותר מ-15 תנאים מצטברים שיש למעסיק לקיים בכדי להעסיק ילדים מתחת לגיל 16 – כדוגמת חוות דעת של מנהל, הצהרה של המעסיק לקבלת מידע פלילי ועוד.

האם המעסיק חייב לשלם לי בעבור תקופת התלמדות/התנסות במקום?

כן, בוודאי - אין דבר כזה לעבוד בחינם. אין דבר כזה ימי התלמדות או ניסיון, על כל שעה שאתה נוכח במקום העבודה, אתה צריך לקבל שכר.

מה הוא שכר המינימום שמגיע לי?

שכר המינימום לבני נוער מחושב כאחוזים משכר המינימום למבוגר, העומד כיום על 5,300 שקל לחודש ו-29.12 שקל ברוטו לשעה. שכר המינימום לבני הנוער נקבע לפי תעריפים הקשורים לגיל, והיקף משרה. בניגוד למבוגר, בני הנוער אינם זכאים לזכויות נוספות אלא אם כן ישנו הסכם קיבוצי או צו הרחבה לענף שבו הוא מועסק או שמסכימים אחרת בחוזה. לא ניתן להתנות על שכר המינימום וזו חובה לקבל את זה. שכר המינימום מחושב יחסית לחלקיות המשרה.

לדוגמא:

באלו מסמכים עלי להצטייד כדי להתחיל לעבוד? אישור רפואי? איזה, ממי?

יש להצטייד בתעודת זהות של בן הנוער או של הוריו ואישור רפואי מרופא משפחה. למעסיק ישנה חובה לשמור את האישור הרפואי או העתק ממנו עד שנה לאחר סיום העבודה.

מצאתי עבודה במלצרות. מגש החליק לי ונשברו כמה כוסות. האם בעל המסעדה יכול לקזז לי את הנזק מהשכר?

על המעסיק אסור להטיל עליך קנסות או עונשים. כל ניכוי מהשכר, בגין "קנסות", "נזקים" וכיוצא בזה הינו אסור.

האם עלי לדרוש מסמכים כלשהם מהמעסיק עם תחילת העסקתי?

בניגוד למבוגר, בני נוער צריכים לקבל הודעה על תנאי עבודה שבה מוסדרת העסקתם תוך כ-7 ימים. בנוסף, על המעסיק לבצע רישום מדויק של שעות העבודה. אם אין שעון נוכחות, אתה אחראי לכך שבסוף כל יום עבודה המעסיק חתם לך על כמות השעות שעבדת.

מה קורה אם המעסיק מציע לי שכר כולל גבוה משכר המינימום לגילי שאינו תלוי במספר שעות עבודה?

צריך לשים לב לגיל שלך, לרוב שכר גבוה כולל שעות עבודה רבות, לעיתים מעבר למה שמותר בחוק. גם שכר שמבוסס על טיפים הוא בעייתי, לכן מומלץ לכתוב הכול בחוזה.

האם המעסיק רשאי לבסס את שכרי רק על טיפים שקיבלתי עבור שרות מלקוחות?

מלצרים צעירים במסעדות, בתי קפה או אולמות אירועים, רגילים לקבל טיפים מהסועדים והם למעשה חלק מהשכר שלהם. על פי פסיקה של בית הדין לעבודה מהשנה האחרונה, אין מניעה כי הטיפים ייחשבו כחלק משכרם של העובדים. עם זאת, חשוב לזכור - קביעה זו לא מבטלת את חובת המעסיקים לשלם שכר מינימום לפחות. אם הטיפים שהרווחתם במהלך החודש לא מגיעים לשכר מינימום חודשי - זוהי חובת המעסיק להשלים אותם.

המדינה תפעל להפחית תשלומי הורים (צילום: Ivanko Brnjakovic, 123RF)
תלמידים רבים רוצים לעבוד בחופש הגדול - כך תעשו את זה נכון. אילוסטרציה | צילום: Ivanko Brnjakovic, 123RF

האם המעסיק חייב לתת לי הפסקה? לכמה זמן?

ביום עבודה הנמשך שש שעות ומעלה חובה לתת הפסקה של 45 דקות כאשר מתוכן ישנה חצי שעה שצריכה להיות רצופה. ההפסקה איננה נכללת בתשלום השכר.

כמה שעות מותר לי לעבוד ביום?

מותר להעסיק בני נוער עד 40 שעות בשבוע בסך הכול, ועד 8 שעות ביום. לבני 16 ומעלה בלבד, במקום שבו עובדים חמישה ימים בשבוע, מותר לעבוד עד 9 שעות ביום. כלל זה לא יחול על בני נוער עובדים, אשר לגביהם נקבעו הוראות עם תנאים עדיפים בהסכמים קיבוציים, וכן על עובדים עם מוגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות, המועסקים במפעלים מוגנים.

המעסיק מבקש שאעבוד ביום שבת. מותר לו?

לא. אסור להעסיק בני נוער במנוחה השבועית שלהם, שהיא שבת למי שהינו יהודי ומי שאינו בן דת אחרת יכול לבחור בין יום שישי, שבת לראשון. חל איסור מוחלט על העסקת נוער בשעות נוספות או במנוחה שבועית.

עו"ד שלמה יעקובוביץ (צילום: צילום פרטי, noon)
עו"ד שלמה יעקובוביץ | צילום: צילום פרטי, noon

האם מגיע לי החזר הוצאות על נסיעות לעבודה? הלוך חזור?

בנוסף למשכורת, המעסיק מחויב לשלם לך על הוצאות הנסיעה ממקום מגוריך אל מקום העבודה ובחזרה. סכום ההוצאות שיוחזר לא יעלה על 22.60 שקל ליום עבודה, לפי הרף הקבוע כיום.

מהו תאריך תשלום השכר? חייבים לתת לי תלוש? מה עם ביטוח לאומי?

מעסיקים של נערים עובדים מחויבים להפריש עבורם ביטוח לאומי ואסור להם לנכות את זה מהשכר של הנערים. לגבי מס הכנסה ככלל בני נוער עובדים חייבים בתשלום מס הכנסה משכרם, אולם במקרים רבים הם לא ישלמו כלל מס הכנסה בגלל נקודות הזיכוי שהן זכאים להן. המעסיק מחויב לתת תלוש. אי הנפקת תלוש עלולה לעלות למעסיק ביוקר ולחייב אותו בתשלום פיצוי ללא הוכחת נזק. תשלום יתבצע בסוף חודש העבודה, עד ל-9 לחודש שאחריו.

כבעל עסק ממה צריך להיזהר בהעסקה של בני נוער?

ראשית, עליך לשמור את כל המסמכים הנדרשים עד שנה מהעסקה. שנית, לבני נוער רבים מדובר על מקום העסקה ראשון. חשוב לקבוע כללים ברורים ביחס למותר והאסור. זכור כי לא כל דבר שמקובל וברור בהכרח ידוע להם. הקפד על מניעת ניצולם על ידי עובדים מבוגרים יותר. מנהל ההסדרה ואכיפה של משרד העבודה והרווחה מקפיד על אכיפת הכללים ולכן עליך לדעת כי הכללים המפורטים לעיל נאכפים על ידך.