לראשונה מזה חודשים: הגירעון במגמת ירידה. הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (אפריל 2020 - מרץ 2021) עומד על כ-12.1% מהתוצר (כ-169.4 מיליארד שקל). זאת לעומת, כ-12.4% מהתוצר בחודש פברואר.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

בחודש מרץ נמדד גירעון בסך של כ-11.4 מיליארד שקל, לעומת חודש מרץ אשתקד שבו נמדד גירעון תקציבי בסך של כ-15.9 מיליארד שקל. בחודשים ינואר-מרץ נמדד גירעון בסך של כ-22.4 מיליארד שקל, לעומת גירעון בסך של כ-13.3 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

סך ביצוע תוכנית הסיוע הממשלתית נכון לחודש מרץ, ביחס לתכנון הרב שנתי, מסתכם בהיקף של כ-134.7 מיליארד שקל - שהם כ-67% מהתקציב שהוקצה לסיוע למשק.

גם בחלוף מעל לשנה מתחילת המשבר, עולה כי שיעורי הסיוע לעסקים המתמודדים עם המשבר הכלכלי העמוק עדיין לא גבוהים, בעוד התקציב להתמודדות עם ההשלכות הבריאותיות של המגפה יחסית גבוה.

גידול של כ-20% בגביית המס ביחס ל-2020

בזירת הכנסות המדינה, גביית המס ממשיכה להיות גבוהה, ולעקוף את התחזיות שניתנו בראשית המשבר. תחזית הכנסות המדינה שהוכנה על ידי הכלכלנית הראשית במשרד האוצר בחודש פברואר 2021, ופורסמה בחודש מרץ במסגרת התוכנית הרב שנתית הינה כ-355.5 מיליארד שקל לפי הפירוט הבא: הכנסות ממסים בסך של כ-330.9 מיליארד שקל, והכנסות אחרות בסך של כ-24.6 מיליארד שקל.

סך הכנסות הממשלה הסתכמו בחודש מרץ בכ-35.6 מיליארד שקל ומתחילת שנת 2021 הסתכמו הכנסות המדינה ב-98.0 מיליארד שקל - נתון המשקף גידול נומינלי של 19.8% לעומת ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד.

סך גביית המסים בחודש מרץ הסתכמה בכ-30.7 מיליארד שקל מתוכם כ-17.1 מיליארד הכנסות ממסים ישירים, 13.1 מיליארד הכנסות ממסים עקיפים ועוד כחצי מיליארד שקל הכנסות מאגרות.

סך גביית המסים מתחילת שנת 2021 הסתכמה בכ- 92.2 מיליארד שקל - גידול נומינלי של 13.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מדובר בגידול בגביית המס ביחס ל-2020, כאשר ההכנסות ממסים ישירים עמדו על סך של כ-53.2 מיליארד שקל שמשקפים גידול נומינלי של 19.4% לעומת ינואר-מרץ 2020; הכנסות ממסים עקיפים בסך של כ-37.3 מיליארד שקל שמשקפים גידול נומינלי של 8.0% לעומת ינואר-מרץ אשתקד; וכן הכנסות מאגרות בסך של כ-1.7 מיליארד שקל - שם נרשם קיטון נומינלי של 6.8%.

הכתבה פורסמה לראשונה ב"גלובס"