השופטת אביבית נחמיאס הכריעה לאחרונה במספר תביעות ובקשות שהגיש אב לתאומים בני 9 נגד האם. האב ביקש להתנות את קיום זמני השהות עם הילדים בכך שהאם תשתתף בהוצאות הנסיעה שלו למקום מגוריה. כמו כן הוא תבע לבטל את חיוב המזונות בשל ניכור הורי. השופטת דחתה את הבקשה ומחקה את התביעה תוך שהבהירה כי מדובר בהתדיינות פוגענית ומיותרת בנושאים שכבר נדונו בעבר.

בין בני הזוג מתנהלים מספר הליכים ובהם תביעה שהגיש האב להחזר מזונות ושלילת מזונות בשל זיוף ומרמה וניכור הורי ותביעה לאכיפה או שינוי של זמני השהות שהגישה האם כנגד האב.

בנובמבר 2020 שלח האב הודעה לאם בה הודיע על הפסקת זמני השהות. בהודעה הוא התנה את המשך קיומם בתשלום סך של כ-100,000 שקל. הוא הסביר כי אין לו כסף לממן את הוצאות הנסיעה שמגיעות ל-600 שקל לחודש ובנוסף דרש מהאם להחזיר לו כספי מזונות שלטענתו קיבלה ״בדרך לא ישרה״.

בהמשך לכך הגיש האב בקשה לבית המשפט בה עמד האב על חיוב האם במחצית הוצאות הנסיעה לשם קיום זמני השהות, ודרש להטיל עליה סנקציות.

בהחלטה שהתקבלה בינואר השנה נקבע כי האב היה מודע למקום מגורי הקטינים והם לא שינו את מקום מגוריהם ומכל מקום הוצאות האב לקיום זמני השהות נלקחו בחשבון בפסק הדין שקבע את סכום המזונות.

בסמוך לאחר מכן שוב פנה האב בקשה דחופה בה שב על טענותיו.

מנגד ביקשה האם לחייב את האב בסנקציה כספית בגין ההפרות של זמני השהות ולהורות לו לעבור הדרכה הורית בטרם חידוש הקשר עם הקטינים. היא הוסיפה כי הקטינים משמשים כלי משחק בידי האב. 

זקוקים ליציבות

סגנית נשיא בית המשפט למשפחה בצפת, השופטת אביבית נחמיאס, הפנתה את שני ההורים להדרכה הורית בטרם קביעת תכנית טיפולית מקיפה לחידוש הקשר בין האב לקטינים.

בד בבד היא הורתה על מחיקת הבקשה להשתתפות האם בהוצאות הנסיעה והבהירה כי עלות הנסיעה נלקחה בחשבון במסגרת פסק הדין של המזונות.

עוד כתבה השופטת כי מצופה מאב שכמה לראות את ילדיו וטוען לניכור הורי מצד אימם, שלא להתנות תנאים כספיים לקיום זמני השהות, לא להודיע באופן חד צדדי על הפסקת זמני שהות, לנתק קשר עם ילדיו ולצפות שאלה יחודשו לאלתר כאשר הוא מבקש לחדשם.

״מדובר בתאומים בני 9, הזקוקים לדמות אבהית בחייהם אולם זקוקים יותר ליציבות ולרוגע נפשי״, כתבה.

השופטת הדגישה כי ההתדיינות הממושכת והגשת בקשות חוזרות ונשנות באותו עניין פוגעות בקטינים, פוגעות באם ומרחיבות ומסרבלות שלא לצורך את ההליך השיפוטי תוך פגיעה בציבור המתדיינים כולו. 

במקביל הורתה השופטת על מחיקת תביעת האב להחזר מזונות ושלילת מזונות בשל זיוף מרמה וניכור הורי. ״התרשמתי כי הותרת תביעתו של האב על כנה נותנת פתח להתדיינות מיותרת בעניין החיוב במזונות, תוך הטרדת האם  אשר נדרשת להשיב לדרישותיו השונות, בצורה בלתי מידתית״, כתבה בהקשר זה.

עוד קבעה השופטת כי בכל הנוגע לקיום זמני השהות של האב עם ילדיו – אלה יתבררו בתביעת האם לקביעת זמני שהות.

עו״ד ענת גולדשטיין מגנזי (צילום: אינס בן שושן)
עו״ד ענת גולדשטיין מגנזי | צילום: אינס בן שושן

לא ניתן צו להוצאות ״מתוך תקווה שלא להעכיר את יחסי הצדדים מעבר למתיחות הקיימת״.

ב״כ האם: עו״ד סחר סאדר

ב״כ האב: לא צוין בהחלטה

עו״ד ענת גולדשטיין מגנזי עוסק/ת ב- דיני משפחה
הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה
המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל