מבקר המדינה, השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס, הגיש אחר הצהריים את הדוח שחיבר אודות התנהלות חשבונות הסיעות השונות בכנסת.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק

המבקר קבע כי שתי סיעות – קדימה ו"ארץ ישראל שלנו", המהווה חלק מהאיחוד הלאומי, לא ניהלו את חשבונותיהן לפי ההנחיות כך שישקפו את הפעולות הכספיות שביצעו. הוא גם הצביע על כך ש"חלק מההתקשרויות עם נותני שירותים שונים לא נעשו בכתב כנדרש".

באשר לקדימה, נכתב כי הסיעה "העסיקה יועץ אסטרטגי בענייני הסברה ומגזרים, ולמרות שחוזה ההעסקה חייב אותו להעביר דוח פעילות שבועי, לא נמצא בתיקי הסיעה כל תיעוד שממנו ניתן ללמוד על היקף הפעילות וטיבה".

מבדיקת התנהלות סיעת "ארץ ישראל שלנו" עלה כי זו נעזרה בפעילות עמותת "המטה להצלת העם והארץ" – שלדברי המבקר, "מטרותיה ורעיונותיה האידיאולוגים הם כשל הסיעה". לינדנשטראוס ציין כי קיימת תשתית ראייתית לכך שבין המטה לבין הסיעה מתקיימים קשרים שמהם מסתמן לכאורה כי המטה הינו גוף הקשור לסיעה כמשמעו בחוק המימון".

עם זאת, הוא הדגיש כי "עד מועד סיום הביקורת לא ניתן היה לקבוע אם אכן מדובר בגוף הקשור לסיעה, על כל המשתמע מכך", וציין כי במשרדו "ממשיכים לבדוק את הקשרים בין הסיעה לבין המטה".

ישראל ביתנו שילמה לזמר 150,000 ש"ח, בקדימה שילמו בונוס של 58,000 ש"ח

בעבודה לא רוצים תקלות (צילום: חדשות 2)
בונוס נאה לרואה החשבון | צילום: חדשות 2

סיעה נוספת שזכתה לתשומת לב המבקר היא ישראל ביתנו, שלפי הדוח "שכרה את שירותיו של זמר בעלות חודשית של 10,000 ש"ח, בסכום כולל של כ-150,000 ש"ח - למתן שירותי הסברה, אולם לא היה בידיה כל תיעוד בדבר השירות הניתן, לרבות אופי או היקף הפעולות שנעשו בתמורה לכספים ששולמו".

מביקורת החשבונות השוטפים עלה גם כי סיעות הליכוד, העבודה וקדימה שילמו לבעלי תפקידים או לרואי החשבון שלהן תוספת כספית מעבר לתמורה המוסכמת, כבונוס על קבלת דוח חיובי ממבקר המדינה.

סיעת העבודה שילמה לבעלי תפקידים בה סכומי בונוס שנעו בין 35,000 ש"ח לבין 41,000 ש"ח - ובסך הכל 111,000 ש"ח. סיעת קדימה שילמה בתקופה השוטפת בונוס של 58,000 ש"ח לרואה החשבון שליווה את הניהול הכספי של הסיעה בבחירות לכנסת ה-18 וכן בונוס בסך של 191,000 ש"ח למשרד רואי החשבון שערך עבורה את הדוחות הכספיים.

גם סיעת הליכוד שילמה בונוס בסך של 240,000 ש"ח למשרד רואי החשבון שערך עבורה את הדוח הכספי שהוגש למשרד מבקר המדינה.

לפי המבקר, "שתי סיעות טענו כי התשלומים עוגנו מראש בהסכמים שנחתמו עם נותני השירותים. סיעה אחרת טענה כי התשלומים לא נכללו מלכתחילה בהסכמי ההתקשרות עם בעלי התפקידים האמורים, אלא שולמו להם בדיעבד, לאחר ביצוע העבודה, עבור שעות עבודה מרובות מעל המקובל".

לינדנשטראוס מתח ביקורת נוקבת על התנהלות זו וכתב: "לא ניתן לנתק את הקשר בין התשלומים הללו לבין קבלת דוח חיובי כאמור, וכן אין חולק על כך שבהינתן דוח שאינו חיובי לא היו משולמים הבונוסים, על אף העבודה המרובה. לפיכך יש בתשלומי הבונוס טעם לפגם. התניית תמורה לנותן שירות בתוצאות הדוח עלולה לפתוח פתח לתופעות שליליות, עד כדי חשש לפגיעה בטוהר המידות".

ש"ס מימנה סעודת נישואין, בליכוד ובקדימה אכלו ברבבות שקלים

בבדיקת המבקר אודות "הוצאות על אירועים", נכתב בדוח כי "מספר סיעות שילמו מכספי מימון המפלגות עבור אירועים שההוצאות בגינם אינן בגדר הגדרת 'הוצאה' בחוק המימון".

בפירוט הממצאים, כתב לינדנשטראוס כי "סיעת ש"ס שילמה כ-20,000 ש"ח עבור אירוע פרטי - סעודת 'שבע ברכות' לרגל נישואיה של בתו של יו"ר הסיעה. נטען כי האירוע שאליו הוזמנו חברי סיעה רבים הינו, למעשה,  אירוע של הסיעה".

אלי ישי (צילום: AP)
ש"ס. חגיגת נישואין כ"אירוע" | צילום: AP

על טענה זו הטיח המבקר כי "אירוע משפחתי שאליו מוזמנים פעילי הסיעה אינו הופך בשל כך לאירוע של הסיעה, ואין מקום למימונו מכספי ציבור".

לא רק בש"ס "חגגו" על חשבון משלם המסים: המבקר ציין בדוח כמה סיעות ש"שילמו סכומים ניכרים עבור ארוחות בבתיהם של יושבי הראש, שאליהן הוזמנו חברי הסיעות, בני זוגם ומכובדים נוספים".

לפי הדוח, הסתכמו הוצאות הליכוד על ארוחות מסוג זה בסכום של כ-44,000 ש"ח עבור 120 מוזמנים – שעלות המנות לכל אחד מהם הסתכמה ב-366 למוזמן. בקדימה, לעומת זאת, הוציאו כ-57,000 ש"ח עבור ארוחה שבה סעדו 60 מוזמנים, כשעלות המנות לכל אחד מהם הסתכמה ב-950 ש"ח למוזמן.

"הסיעות טענו כי מדובר באירועים שנועדו לחזק ולשמר את יחסי העבודה של חברי הסיעה בינם לבין עצמם או בינם לבין השותפים לקואליציה", כתב המבקר בדוח. "אני סבור שאין זה ראוי כי סיעות יממנו מכספי המימון הממלכתי אירועים כגון אלה. גם אם נניח שניתן לעשות שימוש בכספי המימון להוצאות ארגון של חברי הסיעה, ללא בני זוג ומכובדים נוספים) הכוללות כיבוד קל, לא יעלה על הדעת כי אלה יכללו הוצאות כה מופרזות וראוותניות. אני שב ומדגיש כי ראוי שהסיעות ינהגו בחסכון ובריסון בשימוש בכספי ציבור".

"הנוסע המתמיד": השר אביגדור ליברמן

מבקר המדינה בחן, בין היתר, את הוצאות הסיעות על טיסות לחו"ל. במרכז הדוח הוא התייחס לישראל ביתנו, ש"מימנה נסיעות, בעיקר למדינות חבר העמים לשעבר, של יו"ר המפלגה השר אביגדור ליברמן, ובעלי תפקידים בה בסך כולל של כ-44,000 ש"ח".

בדוח נכתב כי בסיעה טענו ש"הנסיעות היו נחוצות לשמירת הקשר עם ציבור בוחרים פוטנציאליים דרך קיום קשרים מול הקהילות היהודיות בתפוצות ומול גורמי השלטון באותן מדינות".

עם זאת, הבהיר המבקר כי "עוד בדוח הביקורת הקודם על חשבונותיה של סיעה זו כבר הערתי כי הוצאותיה בגין נסיעות לחו"ל אינן עולות בקנה אחד עם הגדרות החוק ותכליתו. לאחר פרסום הערותיי הקודמות לסיעה, פעלה הסיעה לטענתה לצמצום ההוצאות בגין נסיעות לחו"ל, אם כי מימונן של נסיעות אלה לא נפסק לחלוטין".

כך מימנו אזרחי ישראל מגנים לפעילי ה"מרמרה"

בדוח שחיבר לינדנשטראוס בלטה הביקורת שהטיח בסיעת רע"מ, ש"שילמה כ-5,000 ש"ח לרכישת מגני נחושת לשישה פעילים שהיו מעורבים בפעילות המשט הטורקי לעזה. הטענה הייתה כי מדובר בהוצאות לשמירה על קשר עם ציבור התומכים והבוחרים של המפלגה, שכן המגינים חולקו לאישים המייצגים חלקים נרחבים מהציבור במגזר הערבי בישראל".

המבקר לא קיבל בברכה את ההסבר, וכתב כי "אין לכלול בגדר הוצאות שנועדו לשמירה על 'קשר ארגוני ורעיוני עם הציבור' הוצאות שבאמצעותן מוענקות תשורות ספציפיות ישירות לאנשים מסוימים, ויש פסול במימונן מהקופה הציבורית".

גם המרמרה שטה תחת דגל איי קומורו (צילום: רויטרס)
נרכשו מגני נחושת לפעילי המרמרה. ארכיון | צילום: רויטרס

מזכ"ל מפלגת העבודה, חיליק בר, מסר בתגובה: "מפלגת העבודה מברכת ומאמצת המלצות הדוח החיובי. הסיעה כבר אימצה את ההמלצה היחידה שקיבלה המפלגה בדוח הלכה למעשה. בתקופת הבחירות המקדימות שנערכו לאחרונה במפלגה, ואשר במסגרתן לא שילמה המפלגה כל בונוס לאף בעל תפקיד או נותן שירותים בעבור הצלחה בתפקיד או בעקבות דו"ח חיובי זה או אחר".

"במפלגת העבודה מציינים את העובדה כי להבדיל מהליכוד, קדימה וישראל ביתנו המנותקים מרוח הציבור ומככבים בדוח בשלל בונוסים, ארוחות פאר, גיבושונים ושימוש בזמרי בית ההתנהלות האחראית של מפלגת העבודה שונה בתכלית ותהיה הדוקה עוד יותר בעתיד. יודגש כי ההערה בדוח נוגעת לתקופת כהונתו של אהוד ברק כיו"ר המפלגה".

מקדימה נמסר בתגובה: "קדימה נקטה מיוזמתה, כבר לפני זמן , פעולה אמיצה, דרסטית וחסרת תקדים בפוליטיקה הישראלית. קדימה חקרה בעצמה את אנשיה, חשפה ממצאים קשים על התנהלות גזבר המפלגה שהושעה והעבירה את הממצאים למבקר המדינה ולמשטרה שם הגישה קדימה תלונה רשמית, שכתוצאה ממנה נפתחה חקירה- הכל כאמור ביוזמת המפלגה. ההתנהלות הפיננסית הבעייתית אותה חשפנו מיוזמתנו משתקפת כמובן בהערות החשובות של המבקר".

"ההוצאות הבלתי סבירות, גם לדעתה של לבני, שהוצאו , דוגמת ארוחת הערב הסיעתית והתקשרויות בעייתיות החשודות בפלילים עם גורמי חוץ, נחקרות ומטופלות כעת בעקבות פנית יו"ר המפלגה  ועל ידי משטרת ישראל. התנהלות קלוקלת זו של גזבר המפלגה היא הסיבה לדו"ח הלא חיובי של קדימה. יו"ר קדימה לבני מובילה מזה זמן ממושך את תהליך הניקוי המתבקש במפלגה ולראייה - כתוצאה מהליך נחרץ ומהיר זה חסכה המפלגה סכום של למעלה מ-13 מליון שקלים מאז הבחירות".

מש"ס נמסר בתגובה: "מדובר באירוע מפלגתי שאינו מהווה תחליף להוצאה פרטית, כאשר ליו"ר ומשפחתו לא היתה כל נגיעה באופיו ובתכניו. כל משתתפי האירוע היו נציגי התנועה מרחבי הארץ שנצלו את הארוע למפגש מקצועי עם היו"ר. למשרד המבקר הועברו כל רשימת הנוכחים באירוע והודגש כי דומה האירוע לציון יום הולדת לעובד בנוכחות עובדי משרדו בלבד. ביחס לחלוקת הילקוטים לנזקקים, הלוואי ומדינת ישראל היתה נותנת מענה לכל מכאובי החברה בישראל וש"ס לא היתה נאלצת לעשות זאת במקום המערכות בישראל".

מישראל ביתנו נמסר בתגובה: "אנו שמחים כי מבקר המדינה לא מצא כל פגם מהותי בהתנהלות ישראל ביתנו במערכת הבחירות. בעניין חלקו של הזמר אריק סיני בקמפיין ישראל ביתנו - הדברים המופיעים בדו"ח הם תמוהים וזאת מאחר ואין מי שעקב אחר מערכת הבחירות, ואינו יודע כי אריק סיני היה חלק אינטגרלי מהקמפיין, ליווה את תשדירי הבחירות בקולו ובפעילויות רבות נוספות שגם היום עדיין נמצאות באתר המפלגה".

"חלק מהותי מפעילותה של ישראל ביתנו למען בוחריה הוא עם ומול מדינות המוצא של אותם אנשים. הנסיעות לאותן המדינות היו לטובת טיפול באותם עניינים (פנסיות מארץ המוצא וכו') מול גורמים ממשלתיים, וכן לחיזוק הקשר עם סניפי ישראל ביתנו ברחבי העולם ופעילויות נוספות שהן חלק בלתי נפרד מפעילות מפלגה אשר לה מצביעים רבים בקרב אוכלוסיית העולים".