השבעת הכנסת הקודמת (צילום: דוברות הכנסת, חדשות)
מליאת הכנסת, ארכיון | צילום: דוברות הכנסת, חדשות

חוק העמותות של איילת שקד בדרך לשינוי משפטי: מחר (רביעי) ייערך דיון נוסף בהצעת החוק, שקוראת לארגונים שנתמכים על ידי "ישות מדינית זרה" לגלות את פרטי המימון בפרסומים רשמיים. לרגל הדיון הייעוץ המשפטי של הוועדה הפיץ היום מסמך הכנה - בו הוכנסו תיקונים שהושגו בהידברות בין הייעוץ המשפטי לוועדה לבין נציגי משרדה של השרה שקד. כמו כן מציעה הוועדה להחיל את החוק גם על תורמים פרטיים: הקביעה המשפטית מכניסה את יוזמי החוק מימין למעין מלכוד, מכיוון שהחוק כוון כלפי עמותות שמאל שמקבלות מימון ממדינות זרות השוואת התנאים תפגע גם בעמותות ימין - שרובן נהנות מתורמים פרטיים. 

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לחדשות 2 בפייסבוק

במסמך קובעת מחלקת הייעוץ המשפטי של הכנסת כי גם עמותות שנתמכות על ידי אנשים פרטיים זרים יהיו מחוייבים לדווח על כך, מכיוון שגם לתורמים אלו יש אינטרסים. דברים אלו מתכתבים עם הביקורת של השמאל על כך שהחוק לא מידתי ופוגע רק בעמותות שמאל.

"קיים פער גדול בין חובות הדיווח, אופן הפרסום לציבור, וחובות הגילוי שחלות על גופים שנתמכים על ידי ישויות מדיניות זרות לבין כאלה שנתמכים על ידי גורמים זרים פרטיים", נכתב במסמך. "אם קיימת התערבות זרה משמעותית באמצעות גופי החברה האזרחית, יש אינטרס ציבורי לדעת זאת גם אם לא מדובר דווקא בישויות מדיניות זרות. לא למותר לציין שגם החוק האמריקאי שהוזכר בדיונים כתנא דמסייע להצעת החוק אינו מבחין בין גורמים זרים שונים שמשפיעים על השיח הפנימי במדינה".

יוזמת החוק, השרה איילת שקד
יוזמת החוק, השרה איילת שקד | צילום:

אלו השינויים המרכזיים בחוק השקיפות על פי המסמך:

  • הוספת חובת דיווח לרשם העמותות בדוח השנתי על העובדה שעיקר המימון של עמותה או של חברה לתועלת הציבור הוא מישות מדינית זרה ובמקביל. כמו כן תחול חובת פרסום באינטרנט מאת הרשם על עובדה זו.
  • הגופים יהיו חייבים לציין את התמיכה הזרה בהם, אך לא בכל פרסום - אלא רק "בנושא שהוא בעל עניין לציבור, המיועד והזמין לציבור"
  • כמו כן הוסרה החובה לציין את שמות הישויות המדיניות הזרות בכל פניה לנבחר ציבור או לעובד ציבור, בניגוד להצעה הראשונית של שקד.
  • חובות זיהוי וציון על פרסומים יחולו על תרומות שיתקבלו החל משנת הכספים 2017.
  • כמו כן משרד המשפטים מציע שחובות יזומות לאמירות בפרוטוקול יחולו על נציגים שמופיעים בדיוני ועדות הכנסת בלבד.

הייעוץ המשפטי של הוועדה לא הסתפק בדיונים: בתגובה להצעה להרחיב את חובת הדיווח גם על תרומות מגורמים זרים פרטיים, אמרו בייעוץ המשפטי כי "יש לעשות זאת באופן מרוכך יותר המתאים לאופי הפעילות של גיוס תרומות מגורמים פרטיים". על פי המסמך, החוק יחול רק על עמותות שעיקר המימון שלהן הוא תרומות מגורמים פרטיים זרים: כמו כן ניתן יהיה להשאיר את שמות התורמים הפרטיים חסויים, בניגוד לישויות מדיניות זרות שלא ניתן לחסות את שמן.

מלבד זאת הפירוט בדוחות יהיו זהים. "על העמותה תוטל חובה לעשות כל שביכולתה לברר אם התרומה היא מגורם זר, כפי החובה הקיימת היום לגבי עמותות הנתמכות בידי ישויות מדיניות זרות", הוסיפו בייעוץ המשפטי. "על הפרת הוראות אלה יחולו אותן סנקציות שמוטלות היום על עמותה שמקבלת תרומות מישות מדינית זרה".