אחרי שבג"ץ הציע להגיע לפשרה, הרמטכ"ל אביב כוכבי דחה היום (רביעי) את ההצעה בעניינו של ניב לובטון ז"ל, שהתאבד בבסיס מצ"ח בבאר שבע. הרמטכ"ל אמר כי ההחלטה לא מתקבלת על הדעת והוסיף כי בפסק הדין של המחוזי "יש כדי לפגוע באפשרות לדרוש ממפקדי צה"ל אחריות רחבה". הערעור לבג"ץ הגיע לאחר שבית המשפט המחוזי החליט לבטל את החלטת כוכבי להדיח את רב סרן גלעד פרנקן, שפיקד על בסיס מצ"ח בבאר שבע בזמן שלובטון ז"ל התאבד.

התגובה המלאה של הרמטכ"ל כוכבי לבג"ץ

"הצעתו של בית המשפט הנכבד כפי שהוצגה במסגרת הדיון שנערך בפניו ביום 14 בנובמבר 2021 הובאה בפני המערער", נכתב בתגובת הרמטכ"ל לבג"ץ. "לאחר ששקל את ההצעה בכובד ראש, מצא המערער כי אינו יכול להיעתר לה".

 אביב כוכבי נואם (צילום: AP)
הרמטכ"ל אביב כוכבי, ארכיון | צילום: AP

בתגובתו הסביר הרמטכ"ל כי לעמדתו "פסק-דינו של בית המשפט חותר תחת תפיסת האחריות הפיקודית הנוהגת והראויה בצה"ל, ויש בו כדי לפגוע באפשרות לדרוש ממפקדי צה"ל אחריות רחבה, כמצופה מהם. יתר על כן, במבחן התוצאה, לעמדת המערער, הקביעה כי לא ניתן להטיל על המשיב צעדים פיקודיים כלשהם, אינה מתקבלת על הדעת – במישור הפיקודי, ואף מבחינה משפטית".

עוד נכתב בתגובה לבית המשפט כי "באשר לצעדים הפיקודיים בעניינו של המשיב, אף לאחר בחינה נוספת ותוך מתן משקל להערות של בית המשפט הנכבד, מצא המערער כי אינו יכול למסור הסכמתו לכך שיינקט כלפי המשיב צעד פיקודי של נזיפה בלבד וביקש כי תובא בפני בית המשפט הנכבד עמדתו הנחרצת, על-פיה הכרחי בראייתו לנקוט כלפי המשיב צעדים פיקודיים משמעותיים שיבטאו כנדרש את האחריות הפיקודית המוטלת עליו, בהתאם לתפיסה המוצגת לעיל".

"בנסיבות אלה יבקש כי בית המשפט הנכבד ייתן ביטוי בפסיקתו לתפיסת האחריות הפיקודית הרחבה הנוהגת בצה"ל וכי יורה על ביטול פסק-דינו של בית המשפט הנכבד", הוסיף כוכבי. "למצער, כי בית המשפט הנכבד ישיב את עניינו של המשיב לבחינה מחודשת של המערער בכדי שיקבע את הצעדים הפיקודיים ההולמים בנסיבות העניין".

אחרי החלטת המחוזי בעניינו של פרנקן, צה"ל ערער על כך לבג"ץ. לפני שבועיים, שופטי בית המשפט העליון רמזו שלא תהיה התערבות בהחלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב מלפני שנה. "שחטו את הפרה הקדושה האחרונה שנשארה, וזה הערכים שניב התגייס איתם", אמרו הוריו של לובטון שיצאו למאבק בעקבות כוונת בג"ץ. "לא יכול להיות שבית משפט יחליט על הערכים של הצבא", והם מקווים שהרמטכ"ל כוכבי "יקבל את ההחלטה הנכונה ולא יוותר".

בהקלטות שיחות של ניב ז"ל עם אחד מרכזי המודיעין שנחשפו לפני כשנה ב"עובדה", נשמע ניב במצוקה קשה, מנסה למצוא פתרון למצב שאליו נקלע בחדר החקירות. ולמרות זאת, הקלטות של התובע הצבאי הראשי, אל"מ אבי חלבי שחשפנו לראשונה ב"מהדורה המרכזית", מעידות כי הוא מטיל ספק בכך שלובטון ז"ל אכן היה במצוקה.