בג"ץ הכריע היום (רביעי) בעתירה מטעם "נשים קוראות ללדת", וקבע כי למשרד הבריאות אין סמכות לאסור הפעלה של מרכזי לידה טבעית מחוץ לבתי החולים בישראל. השופטים קבעו ברוב דעות שהמרכזים הללו, שבהן נשים יכולות ללדת בעזרת מיילדות בלבד וללא צוותים רפואיים, אינם נחשבים ל"בתי חולים" על פי פקודת בריאות העם - ולכן משרד הבריאות אינו רשאי למנוע את הפעלתם. מעתה נשים רבות יוכלו לבחור אם ללדת בבית החולים עם ליווי רפואי, או באחד ממרכזי הלידה הטבעית.

הרקע לעתירה הוא החלטת משרד הבריאות להוציא צו סגירה נגד מרכז לידה טבעית בשם "בית יולדות", שהפעילו המיילדות תמר טסלר ועפרית פק. המשרד קבע שאין להפעיל מרכזים אלו מחוץ לבית החולים, וכי מרכזי הלידה הטבעית מחייבים קבלת רישיון כמו כל בית חולים. כמו כן, במשרד התנגדו להפעלת המרכזים בטענה שהדבר כרוך גם בסיכונים.

אישה בחדר לידה, אילוסטרציה. (צילום: Shutterstock)
לידה, אילוסטרציה | צילום: Shutterstock

בתגובה לסגירה, עתרו טסלר ופק לבג"ץ יחד עם תנועת "נשים קוראות ללדת", והן טענו שהחלטת משרד הבריאות לסגור מרכזי לידה טבעית ניתנה בחוסר סמכות - משום שלא מדובר בבתי חולים שמחייבים רישיון. העותרות קראו למשרד הבריאות לאפשר פתיחה של מרכזי לידה סמוך לבתי החולים בארץ, כדי לאפשר לנשים הרות בסיכון נמוך לבחור בלידה טבעית, במקום לידה "רגילה" בבית חולים.

יחד עם זאת, בית המשפט העליון דחה את העתירות בשנת 2018 וקבע כי החלטת משרד הבריאות שלא לאפשר את פעילותם של מרכזי הלידה הטבעית ניתנה בסמכות. מיד לאחר מכן הוגשה לבית המשפט בקשה לדיון נוסף,  שאותו אישרה נשיאת בית המשפט השופטת אסתר חיות, והיום כאמור הפכו השופטים את ההחלטה הקודמת בנושא.

השופטים קיבלו ברוב דעות את טענותיהן של העותרות, וקבעו כי מרכזי לידה טבעית אינם "בית חולים" על פי פקודת בריאות העם, ולכן משרד הבריאות אינו מוסמך לאסור על פעילותם. יתרה מזאת, קבעו השופטים שעד שמשרד הבריאות יגבש הנחיות קונקרטיות שיסדירו את פעילות מרכזי הלידה הטבעית, יחולו עליהם הוראותיו של חוזר המשרד בעניין לידות בית.‎

יו"ר ארגון המיילדות איריס רז בירכה על ההחלטה של בג"ץ: "לידה אינה אירוע רפואי, אלא אירוע טבעי ולכל אישה הרה בסיכון נמוך שמורה הזכות לבחור את האופן שבו תלד. יש לקבוע עקרונות של טיפול רציף של מיילדת מוסמכת ובעלת רישיון לניהול לידה, ובתנאים שיבטיחו את שלום האם והיילוד".

באי כוחם של תנועת קוראות ללדת, תמר טסלר ועפרית פק, עוה"ד גרי קופלוביץ, גלי אופינסקי ויצחק אנידג'ר ממשרד ליפא מאיר ושות' מסרו: "מדובר בפסק דין תקדימי שכורך סוגיות של זכות האישה על גופה בלידה כחלק מהאוטונומיה האישית של כל אישה וגבולות הסמכות של משרד הבריאות בהקשר זה. אנו מברכים על החלטת בית המשפט אשר קיבל את עמדתנו וקבע כי למשרד הבריאות לא הייתה סמכות להורות על סגירת מרכזי לידה טבעית ודחה את טענת משרד הבריאות שהפעלת מרכזי לידה טבעית טעונים רישיון להפעלת בית חולים".