חוזה מסחרי מהווה אבן דרך משמעותית בכל התקשרות עסקית מאחר שבאמצעותו ניתן להסדיר את ההתקשרות מבחינה משפטית, לעגן זכויות וחובות של הצדדים ולהתייחס לשלל סוגיות משפטיות הכרוכות בהתקשרות המסחרית. לנוכח התמורות והשינויים שמתרחשים בעולם העסקים המודרני חשוב להתייחס בחוזה המסחרי לשלל תרחישים עתידיים אפשריים ולנסח חוזה שייתן ביטוי למאפיינים הייחודיים של הצדדים לעסקה תוך עיגון ההסכמות ביניהם באופן ברור שאינו משתמע לשתי פנים.

חוזים מסחריים כוללים בין היתר חוזי בעלי מניות, הסכמי שותפות, הסכמי עבודה, הסכמים למכירה/רכישת מניות, חוזי הפצה, חוזי מכר ורכש, חוזי ייצוא וייבוא, הסכמי זכיינות, הסכמי השקעה, הסכמי שיתוף פעולה עסקי, הסכמים לשינוי מבנה תאגיד בהתאם לעסקה מסחרית, ועוד.

לפניה ישירה אל משרד עורכי דין מעיין, אטיאס ושות', לחץ/י כאן

איך מגנים על האינטרסים לפני חתימה על חוזה מסחרי?

כדי שחוזה מסחרי יגן על האינטרסים של הצד המיוצג באופן מיטבי חשוב מאוד שיהיה מפורט, מקיף ויתייחס למכלול ההיבטים המשפטיים והפיננסיים הכרוכים בהתקשרות העסקית. לפיכך, חשוב שהחוזה יכלול התייחסות מפורטת של מאפייני העסקה, ערבויות לקיומו של החוזה, קניין רוחני וזכויות יוצרים, מנגנוני פיקוח ובקרה על פעילות הצדדים לחוזה, סעדים ותרופות למקרים של הפרת חוזה וקביעת מגנונים מוסכמים ליישוב סכסוכים כגון בוררות, גישור ועוד.

למרות שאין כל חובה חוקית לערוך הסכם מסחרי בכתב, מומלץ מאוד להתעקש על עריכת הסכם מסחרי שיהיה מפורט וברור ויעשה בכתב. ההוראות בהסכם המסחרי הן בעלות חשיבות רבה להשגת מטרותיהם של הצדדים ולהתמודדותם עם שלל סיכונים משפטיים וכלכליים הנלווים לעסקה.

מדוע חשוב להיעזר בשירותיו של עורך דין מקצועי ומנוסה לפני חתימה על חוזה מסחרי?

מאחר שחוזה מסחרי מסדיר את היחסים המשפטיים של הצדדים לעסקה, מומלץ להכינו אצל עו"ד מקצועי, מיומן ומנוסה בתחום המשפט המסחרי אשר מודע לדקויות ולניואנסים החיוניים לצורך הכנת חוזה מסחרי שיגן באופן מיטבי על האינטרסים והזכויות של הצד המיוצג. בנוסף, הסכם מסחרי נועד, בין היתר, לסייע לצדדים להתמודד עם תרחישים עתידיים ביחס להתקשרות העסקית בין הצדדים, ומשכך, חשוב שעורך דין מנוסה ינסח את החוזה וישתמש בניסיונו הרב בתחום כדי להכין חוזה שיתייחס באופן ספציפי לסיטואציות עתידיות אפשריות כדי לחסוך לצד המיוצג זמן, כסף ועוגמת נפש.

חשוב מאוד לפנות לשירותיו של עורך דין מיומן ומקצועי כבר בשלב המשא ומתן שמתנהל בין הצדדים, שכן עורך הדין יוכל להסב את תשומת ליבו של הלקוח לבעיות אפשריות, קשיים משפטיים ו"מוקשים" שונים שעלולים להכשיל את ההתקשרות בין הצדדים.

הכנה לקויה של חוזה מסחרי היא הסיבה המרכזית לרוב התביעות המשפטיות

המקור לרוב התביעות המשפטיות בתחום החוזים הוא עריכה לקויה, חוזה שמנוסח באופן חד צדדי לטובת אחד הצדדים או חוזה שחסר פרטים מהותיים ביחס לצדדים ולהתחייבויות שלהם אחד כלפי השני. מעבר לכך, ניסוח לקוי של חוזה מסחרי עלול להקשות גם על הערכאה השיפוטית להגיע להכרעה בסכסוך שמגיע לפתחה. על כן, לפני חתימה על חוזה מסחרי חשוב מאוד לפנות לעורך דין מקצועי ומנוסה בתחום כדי שיערוך חוזה מסחרי מפורט, מדויק, ברור ומותאם למאפיינים הייחודיים של הצדדים.

עורך דין מנוסה יקפיד שהוראות החוזה המסחרי לא ישתמעו לשתי פנים, יכללו התייחסות מפורטת לשלל סוגיות משפטיות הנלוות להתקשרות העסקית, יסדירו את הזכויות והחובות של הצדדים, יתייחסו לתרחישים עתידים שונים ויעגנו פתרונות מוסכמים במקרים של חילוקי דעות וסכסוכים. כך הלקוח יוכל להפחית משמעותית את חשיפתו לתאונות משפטיות, להפסדים כספיים ולפגיעה במוניטין של העסק.

הסדרת סוגיות בתחום הקניין הרוחני

במסגרת חוזה מסחרי עורך הדין יתייחס גם לסוגיות בתחום הקניין הרוחני וזכויות היוצרים כדי להסדיר את השימוש בפטנטים, סודות מסחריים, סימני מסחר ועוד, יעגן את זכויות הקניין הרוחני של הלקוח, יסדיר מצב של שימוש בלתי מורשה בקניין רוחני וימזער את החשיפה המשפטית של הצד המיוצג לתביעות עתידיות.

כדי להפחית ככל האפשר את היקף ההתדיינות המשפטית העתידית של הלקוח, עורך דין מיומן ומקצועי ינסח בחוזה מסחרי סעיפים שמסדירים את סוגיית סמכות השיפוט וברירת הדין באופן ברור וחד משמעי.

לעורך דין מיומן, מקצועי ומנוסה בעריכת חוזים מסחריים יש את הכלים, הידע המשפטי והניסיון הפרקטי הנדרשים לצורך הכנת חוזה מסחרי שישרת את האינטרסים של הלקוח באופן מיטבי. בחינה מקצועית של מכלול השלכות החוזה ביחס ללקוח תסייע לו להימנע מתאונות משפטיות בהמשך ותחסוך לו זמן וכסף.

הכנת חוזה מסחרי איכותי מחייבת מיומנות, מקצועיות וניסיון רב

חשוב להבהיר כי הכנת חוזה מסחרי איכותי היא מלאכה מורכבת המחייבת מיומנות, מקצועיות וניסיון רב. על כן, אין תחליף לחוזה מסחרי מקיף ומפורט שנוסח במיוחד עבור הלקוח על ידי עורך דין שממקד את פעילותו בתחום החוזים המסחריים ומודע לכלל הסוגיות המשפטיות הרלבנטיות בהווה ובעתיד. ליווי משפטי של עורך דין מקצועי ומנוסה יסייע ללקוח להגן על האינטרסים שלו ויחסוך לו התדיינות משפטית יקרה וממושכת בעתיד.

עורכי הדין עידן אטיאס ומיטל מעיין (צילום: משרד עו"ד מעיין אטיאס ושות')
עורכי הדין עידן אטיאס ומיטל מעיין | צילום: משרד עו"ד מעיין אטיאס ושות'

משרד עורכי דין מעיין, אטיאס ושות' עוסק בהכנת חוזים מסחריים של בעלי מניות ושותפים, חוזים מסחריים מול לקוחות/ספקים, הסכמי עבודה, רכישה ומכירה של חברות ועסקים, טיפול משפטי במקרים של הפרת חוזים מסחריים וסכסוכים עסקיים, חוזי מקרקעין ועוד. הכתבה באדיבות האתר: din.co.il.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.