מינוי אפוטרופוס לרכושו או לגופו של אדם הוא הליך דרמטי ומורכב, משום שהוא עלול לפגוע באופן מהותי בחירותו, בעצמאותו ובזכותו להחליט בעצמו בכל הנוגע לאספקטים שונים בחייו, בין שמדובר בעניינים רפואיים, ענייני רכוש וכספים או עניינים אישיים.

רק במקרים שבהם אדם אינו יכול לדאוג בעצמו לענייניו, ניתן למנות לו אפוטרופוס אשר ידאג לכך שהוא מטופל ומקבל את כל מה שהוא צריך. האפוטרופוס ימונה באמצעות הליך משפטי בבית המשפט לענייני משפחה, אשר יבחן באופן מעמיק את מצבו של האדם לפני שיאשר את המינוי.

אם בית המשפט יגיע למסקנה כי זכויותיו של האדם עלולות להיפגע אם לא ימונה לו אפוטרופוס, וכי לא ניתן להגן על אותן זכויות בדרכים שפחות פוגעות בעצמאותו, הוא יקבל את הבקשה למינוי אפוטרופוס.

יש לכם שאלה בנושא אפוטרופסות וקשישים? לחץ/י כאן

האם סובלת מבעיות בריאותיות שונות ומרותקת לביתה, אך צלולה ומסוגלת להחליט בעצמה בנוגע לחייה

כאשר מדובר באדם צלול שיכול להחליט בנוגע לחייו, מינוי האפוטרופוס יאושר רק אם אינו מסוגל לדאוג לענייניו באופן פיזי ובנסיבות מיוחדות בלבד. בית המשפט יעדיף לקבוע אלטרנטיבות אחרות שאינו פוגעות במידה כה רבה בחירותו של האדם, למשל באמצעות ייפוי כוח מתמשך או מינוי תומך החלטות.

האם בנו של אישה הסובלת ממצב רפואי וכלכלי מורכב יוכל להתמנות כאפוטרופוס לניהול כל ענייניה, אם היא מעוניינת בכך? זו הייתה השאלה המרכזית שהובאה לאחרונה להכרעת בית המשפט לענייני משפחה בצפת. הבן הגיש את הבקשה להתמנות כאפוטרופוס לענייניה של אמו, לאחר שביקשה זאת ממנו.

הבן לא הציג כל ראיה או מסמך רפואי שיעידו על כך שאמו אינה מסוגלת להחליט באופן עצמאי על ענייניה

לאחר שהגיש הבן את הבקשה למינויו כאפוטרופוס, הוא התבקש על ידי בית המשפט להציג אסמכתאות לכך שאמו אינה יכולה לדאוג לענייניה, כגון מסמכים רפואיים וכדומה. ואולם אסמכתאות אלו לא הוגשו, מאחר שלפי טענת הבן לא הייתה להם אפשרות כלכלית לשלוח את אמו לבדיקה על ידי רופא מומחה.

עובדת סוציאלית שמונתה על ידי בית המשפט התבקשה להגיש תצהיר אודות מצבה של האם. על פי התרשמותה, האם אכן חווה קשיים להתנהל אל מול כל הגורמים השונים שלהם היא זקוקה, וזאת לאור מצבה הרפואי שבגינו היא מרותקת לביתה. בשל קשיים אלו פנתה לבנה וביקשה ממנו להתמנות כאפוטרופוס שלה, כדי שיוכל לנהל בשמה את כל ענייניה.

עם זאת, העובדת הסוציאלית הבהירה שמדובר באישה צלולה ובעלת דעות, אשר מבקשת למנות את בנה משום שישנם עניינים דחופים שצריך לטפל בהם. על כן, לפי חוות דעתה של העובדת הסוציאלית, ניתן במקרה זה להסתפק בכך שהאם ובנה יחתמו על ייפוי כוח אשר יתמקד בעניינים הרכושיים והרפואיים הספציפיים הנדרשים, ואין צורך במינוי הבן כאפוטרופוס.

האם אמנם ביקשה שהבן יטפל בענייניה, אך לא נמצאה הצדקה למנות אותו כאפוטרופוס

בית המשפט מינה עורכת דין שתשמש אפוטרופוסית לדין של האם, אשר תייצג את זכויותיה במסגרת ההליך. עמדתה הייתה דומה לעמדת העובדת הסוציאלית, והיא תיארה מצב שבו מצבה הבריאותי של האם אכן מקשה עליה לצאת מהבית ולדאוג לענייניה. עם זאת, ציינה האפוטרופוסית לדין, מדובר באישה צלולה המתמצאת בזמן ובמקום ומודעת היטב לחייה ולמצבה.

לאור מצבה של האם וללא כל אסמכתא רפואית או אחרת, ציינה האפוטרופוסית לדין כי לא מצאה הצדקה למנות את בנה כאפוטרופוס לענייניה, אף על פי שהאם הביעה את בקשתה המפורשת שהבן ינהל את ענייניה.

בית המשפט: יש להגביל ככל שניתן את השליטה בחירותו ובעצמאותו של אדם

בתחילת דבריה ציינה השופטת שני כלים לבחינת הצורך במינויו של אפוטרופוס: האם במקרה שלא ימונה אפוטרופוס הדבר יגרום לפגיעה בזכויותיו ובצרכיו של האדם, והאם ניתן להשתמש באמצעי פחות דרמטי אשר יפגע פחות בזכויותיו לעצמאות ולחירות.

במקרה זה סובלת האישה ממספר בעיות רפואיות, לרבות מצב אורתופדי מורכב אשר גורם לה להיות מרותקת למיטתה. עם זאת היא מביעה רצונות ברורים באשר לניהול חייה, ולא הוצגה כל ראיה לכך שהיא אינה יכולה או מסוגלת לנהל את כל הרבדים של חייה, מלבד המגבלות הפיזיות הללו.

אי לכך, השופטת לא מצאה צורך במינוי הבן כאפוטרופוס, בייחוד כאשר הוכח כי ישנה אלטרנטיבה שלא תפגע בצורה כה קשה באוטונומיה שלה: הן האפוטרופוסית לדין והן העובדת הסוציאלית המליצו על ייפוי כוח לטובת הבן בחשבון הבנק ומול הגורמים השונים, והשופטת קיבלה את המלצתן.

לאור כל זאת הבקשה למינוי הבן כאפוטרופוס נדחתה, והשופטת הורתה לעובדת הסוציאלית להסביר לאם מהן הסיבות לדחיית בקשתה, מהי המשמעות של ההחלטה ומהן האלטרנטיבות העומדות בפניה.

א"פ 51919-02-20

הכתבה באדיבות אתר עורכי הדין LawGuide.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.