בשעה שפרשת השחיתות בהולילנד נחקרת במשטרה, הגיעה לסיומה פרשה נוספת של שוחד בבית המשפט השלום בתל אביב, עם מתן הכרעת הדין לאיש העסקים דודי אפל. הרכב של שלושה שופטים הרשיע את אפל בשלושה סעיפים שונים של מתן שוחד.

השופטים מרדכי פלד, דניאל בארי וגיליה רביד קבעו שאפל פעל לקבלת תמיכתם של ראשי הרשויות המקומיות לוד וגבעת שמואל, של פקידים בכירים במינהל מקרקעי ישראל ושל עובדי ציבור אחרים, שהייתה או עשויה הייתה להיות להם נגיעה לענייניו העסקיים, לשם קידום ענייניו העסקיים והחברות שבשליטתו. למרות טענות פרקליטו של אפל להדלפות מצד המשטרה שהשפיעו על מהלך המשפט, דחה בית המשפט את הטענות.

בנוסף הרכב השופטים, קיבל את טענות כתב האישום לפיהן אפל קידם את עסקיו באמצעות טובות הנאה כספיות, שהעניק לאותם גורמים במטרה להבטיח את המשך בחירתם כעובדי ציבור, או כתגמול על פעולות הקשורות בענייניו. בכך ניצל אפל את מעמדו, כוחו וקשריו והבטיח לאותם גורמים שיקדם את ענייניהם האישיים.

עודד טל שכיהן בתפקידו כבכיר במינהל מקרקעי ישראל, הורשע בפברואר האחרון בגין עבירות שביצע עם אפל. בית המשפט גזר עליו בזמנו 45 חודשי מאסר בפועל ושנה וחצי מאסר על תנאי, לאחר שהורשע בעבירות של לקיחת שוחד והפרת אמונים.