CES
החדשות
החדשות

בלעדי: רוני רון מתנצל

היום רוני רון העביר פתק שבו הוא מתנצל לראשונה. ומשפט הרצח של רון ומארי פיזם היה אמור להיפתח היום, אבל נדחה לבקשת עורכי הדין שלהם. לביהמ"ש הגיעה דמות חדשה בפרשה האיומה הזאת אמה של מארי, שביקשה לגונן על הבת המואשמת ברצח