התכתבויות נוספות של מנכ"ל וואלה לשעבר אילן ישועה עם גורמים שונים תועברנה לצוות ההגנה במשפט נתניהו - כך החליט היום (רביעי) בית המשפט המחוזי בירושלים. מדובר בהחלטה משמעותית שעלולה לגרום לעיכובים במשפט, שכן הפרקליטות נדרשת כעת לעבור על היקף עצום של חומרים מהנייד של ישועה. 

גורמים מהפרקליטות יעברו על התכתבויות ושיחות של ישועה עם גורמים פוליטיים, דוברים, אנשי עסקים, גורמי פרסום, גורמי תקשורת וגורמים מרשויות האכיפה על מנת לאתר חומרים הנוגעים למעורבותו בסיקור, בתוכן ובעריכה בוואלה.

כל חומר רלוונטי, יועבר לצוות ההגנה של ראש הממשלה בנימין נתניהו והזוג איריס ושאול אלוביץ' עד ליום ראשון בעוד כשבועיים וחצי, 27 ביוני. הסנגורים עשויים לבקש להמתין עם התייצבות העדים הבאים עד שיסיימו לעבור על החומר ולחקור את ישועה עליו.

משפט נתניהו  (עיבוד: רויטרס)
נתניהו בבית המשפט | עיבוד: רויטרס

צוות ההגנה ביקש מבית המשפט לקבל רשימה של כל הגורמים עימם עמד עד התביעה אילן ישועה בקשר והמצויים בכל מכשירי הטלפון הנייד שלו שנתפסו במהלך החקירה. עוד ביקשו לקבל לידם את כל ההתכתבויות והשיחות של ישועה מכל מכשירי הטלפון הנייד שלו ומתכתובות המיילים שלו עם הגורמים שצוינו לעיל. לבסוף ביקשו פירוט כל המצוי במדיה המגנטית שנתפסה אצל ישועה ואצל העדים האחרים.

"נקודת המוצא העובדתית לדיון היא כי במהלך חקירתו של מר ישועה, עלה כי במכשיר הטלפון של העד מצויות התכתבויות הרלוונטיות לעניין, אשר לא נמסרו להגנה כחומר חקירה", כתבו שופטי ההרכב והוסיפו: "התכתבויות כאמור הוגשו כראיה על ידי ההגנה, בלא מחלוקת כלשהי מצד המאשימה לעניין הרלוונטיות שלהן. בנסיבות אלה, יש יסוד לטענת ההגנה לפיה חומר החקירה שנמסר לידיה הוא חלקי. אין מחלוקת כי מצב דברים זה טעון תיקון בכל ההקדם, והשאלה המתבקשת היא כיצד יש לעשות כן". 

שאול ואיריס אלוביץ'‎ (צילום: POOL New, ראובן קסטרו)
שאול ואיריס אלוביץ' | צילום: POOL New, ראובן קסטרו

לאחר מחלוקת בשאלה מי יישא בנטל החיפוש המסיבי, בית המשפט הורה כי על גורמי הפרקליטות להנחות את הגורמים המקצועיים ברשויות החקירה לבצע חיפושים בחומרים שבמכשירי הטלפון של ישועה, על פי מילות מפתח. בהחלטה נכתב כי "בלא למצות, מילות מפתח אלה יכללו את שמותיהם של גורמים כמפורט לעיל מילים רלוונטיות בהן נעשה שימוש בתכתובות לתאר פעולות עריכה באתר שהעד קשור בביצוען כגון ('לדרדר', 'להוריד', 'שיפודים'); וכל מילת חיפוש רלוונטית אחרת, לרבות כאלה אשר תתבקשנה על ידי ההגנה".

"אנו ערים לכך שמדובר בכמויות גדולות של חומר, ושבהוראה זו טמונה הכבדה לא מבוטלת על הפרקליטות", נכתב בהחלטה. "ברם, נוכח מצב הדברים שתואר לעיל, איננו רואים מנוס ממתן הוראה זו". 

_OBJ

לנוכח התנגדות המדינה לבקשה למסור את רשימת אנשי הקשר של ישועה מטעמים של פגיעה בפרטיות, החליט בית המשפט כי תימסר רשימה של אנשי הקשר, לאחר שתינתן אפשרות גם למדינה וגם לישועה לנפות ממנה את אותם גורמים שמסירתם עלולה לפגוע בפרטיותו. 

מהפרקליטות נמסר: "ההחלטה התקבלה במשרדינו, ואנחנו לומדים אותה". ניתן להעריך שבפרקליטות בוחנים את כל האופציות המשפטיות, ועדיין לא החליטו אם לערער על ההחלטה.