כניעה ללחצים - על אף הפגיעה בבטיחות? ההמלצה המהדהדת ביותר בדוח הביניים של ועדת החקירה לאסון מירון הייתה לקיים רק הדלקה אחת של חסידות בויאן – בלי אירועי משנה. המשמעות היא שלפחות 24 חסידויות נשארות ללא הדלקה, וכולם מחפשים "מסלולים עוקפים". אחד המסלולים האלה הוא מתחם בני עקיבא, קרוב מאוד לציון של רבי שמעון בר יוחאי בהר. אמש (שני) דיווחנו ב"מהדורה המרכזית" שלמרות שפרויקטור מירון התריע במכתב לחסידויות שהמתחם לא נועד לשימוש – השר כהנא החליט לפתוח אותו.

במתחם בני עקיבא ביקשו החסידויות לערוך השנה כמה טישי"ם –  אירועים חגיגיים. אבל בין המתחם לקבר מפרידה "דרך חירום" שבה אמורים לנוע רכבי ההצלה בתרחיש של אסון. במכתב שהגיע לידינו כותב פרויקטור מירון לחסידויות לפני שבועיים: "האחראים על הבטיחות פסלו את השימוש במתחם בני עקיבא משום שהוא כרוך במעבר ההמונים על פני ציר חירום המיועד לרכבי הצלה במקרי אסון".

למרות זאת - הודיע מטה ההסברה של ההילולה במירון שהמתחם הזה כן ייפתח. להודעה הזו קדמו לחצים כבדים בעיקר מצד חברי כנסת חרדים – כולל פגישה נדירה למדיי של השר מתן כהנא עם חבר הכנסת מאיר פרוש (יהדות התורה), למרות שעל השר מונהג בדרך כלל חרם במפלגות החרדיות. היום צפויים פרוש, כהנא ואייכלר לסייר בהר.

בסביבתו של כהנא אומרים כי הסיבה לאישור פתיחת המתחם היא "החשש שקהל ממורמר יהווה פגיעה בטיחותית חמורה לא פחות". פחות משבועיים להילולה – ותוכנית הבטיחות שאמורה למנוע אסון נוסף – טרם אושרה.

מהשר מתן כהנא נמסר בתגובה: "כפי שהבהיר השר כהנא לאורך כל הדרך השיקול היחיד הרלוונטי בהילולת הרשב"י במירון הוא בטיחות החוגגים לא הופעלו כל לחצים לפתיחת מתחם בני עקיבא. בקשות רבות שהוגשו נפסלו מסיבות בטיחותיות. ההחלטה לפתוח את המתחם התקבלה רק לאחר בדיקות בטיחותיות קפדניות ובאישור כל גורמי המקצוע".

מהמשטרה נמסר בתגובה: "לאחר בחינת כל השיקולים המקצועיים והבטיחותיים, אושר על ידי מהנדס הבטיחות, פרויקטור מירון, המשטרה והשר לשירותי הדת את פתיחת מתחם בני עקיבא בכפוף לאישור תוכנית הבטיחות של המהנדסים".