שנת הלימודים הקרובה תשפ"ב תיפתח כסדרה, כך הודיעו היום (ראשון) משרדי החינוך והבריאות, אחרי שהגיעו להסכמה משותפת בדבר התוכנית לפתיחת בתי הספר בצל מגפת הקורונה. על פי המתווה המלא שפורסם, הלימודים יתקיימו ברצף ובשגרה מהגן ועד לכיתות י"ב, כולל החינוך הבלתי פורמלי. בנוסף יבוצע פיילוט משותף למשרדי הבריאות והחינוך לבחינת צמצום תקופת הבידוד ל-48 שעות - לתלמיד או עובד הוראה שנבדקו ונמצאו שליליים.

התוכנית כוללת פתיחה של כל מוסדות החינוך ללמידה פיזית, ללא תלות בצבע הרשות ומדיניות בידוד מותאמת למערכת החינוך. כמו כן, עם המעבר של רשות לצבע כתום, יתבצעו מהלכים בית-ספריים לצמצום מגעים, בנוסף, יתוגברו פעולות מניעה ואיתור, בהן "מגן חינוך" ובדיקות מהירות.

סגירת מוסד חינוכי תיעשה רק בהינתן עלייה משמעותית בתחלואה במוסד החינוכי, בהחלטה משותפת של מנהל המחוז ולשכת הבריאות. מסגרות הצהרונים תפעלנה כבשגרה ופעילויות בלתי פורמליות תתקיימנה בכל תנאי, אך ברשויות כתומות ואדומות, הן תתקיימנה רק בשטחים פתוחים. ההסעות יופעלו כרגיל.

בנוסף, תינתן גמישות כך שמנהל בית הספר ינקוט בצעדים לצמצום מגעים, בהתאם לשיקול דעתו. בין היתר הוא יכול ליישם מעבר לקבוצות לימוד קטנות, הפרדה בין השכבות במרחבי הפעילות השונים ושילוב של למידה מרחוק.

יתבצעו דיגום וניטור מקדימים, בתלות במשאבים ויכולות ביצוע של חברות הדיגום, על פי התעדוף הבא: התמקדות בערים אדומות והתמקדות בבתי ספר יסודיים ובפרט בתלמידי כיתות ה'-ו'. בהתאם ליכולת יבוצעו דיגומים מדגמיים תחילה בערים כתומות, שם תתקיים בדיקה וולונטרית, מותנית באישור הורים, הסברה חיובית שמשותפת למשרדי החינוך והבריאות ושימוש בשיטות דיגום שונות (איגום מטושים, בדיקות מהירות, בדיקות רוק בהתאם לאישור בריאות).

כדי להגדיל את היקף פטורי הבידוד של תלמידים וצווי חינוך, יתבצע בחודשי אוגוסט-ספטמבר מבצע ארצי של בדיקות סרולוגיות. קהל היעד יהיה כלל התלמידים וצוותי ההוראה שאינם פטורי בידוד, בדגש על תלמידי יסודי ובפרט תלמידי כיתות ה'-ו'. מטרת הבדיקות תהיה לסייע באיתור תלמידים הנושאים נוגדנים לקורונה ללא גילוי תסמינים לכלל התלמידים. המבצע ייערך בשיתוף של משרדי הבריאות, החינוך והשלטון המקומי.

"השפעה מכרעת על החוסן הנפשי"

שרת החינוך, ד"ר יפעת שאשא ביטון, ציינה כי "לחזרה של התלמידים לשגרת לימודים בבתי הספר ובגנים השפעה מכרעת על החוסן הנפשי האישי והחברתי שלהם ועל עיצוב אישיותם ולכן אין ספק שמקומם בתוך מוסדות החינוך. בשנה וחצי האחרונות שילמו הילדים מחיר יקר בשל הניתוק החברתי והבדידות וכן בשל אובדן ימי לימודים רבים. מוטלת עלינו חובה מוסרית וחינוכית, ליצור בעבורם ודאות ויציבות למען חוסנם האישי והנפשי".

מנכ"ל המשרד, תא"ל יגאל סלוביק, הוסיף כי "רציפות התפקוד של מערכת החינוך הנה יעד לאומי ראשון במעלה בימים של שגרה וקל וחומר בעת הנוכחית, שבה נדרש צמצום של פערים לימודיים המתפרסים על פני שלוש שנות לימוד וצמצום של נזקים רגשיים וחברתיים שצברו התלמידים. הסגר והלימוד מרחוק גרמו לעליה של 44% בהפניות לאבחון סיכון אובדני, עלייה של קרוב לכ-25% בתקיפות המיניות (מ-3,741 ל- 4,653 מקרים) ולעלייה של כ-6% בהתנהגויות סיכוניות. לצד אלה מספר המחוסנים הולך וגדל, נתון שיש בו כדי לחזק את מדיניות השגרה והרצף".