גילוי נאות: מאז נעוריי השקעתי עצמי בפרשה הקסומה של התגיירות הכוזרים. הסיבה: כעונש על ששיחקתי כדורסל במקום להיכנס לשיעורים, נדרשתי לכתוב עבודה עליהם. נדלקתי מהפרק המרתק והשנוי במחלוקת בהיסטוריה שלנו. אין מלמדים עליו בבתי הספר, ופרופסורים ישראלים מכובדים גורסים - חרף שפע התעודות העבריות מימי הביניים - שבכלל מדובר בפנטזיה, בבדיה. בכל זאת שוטטתי שבועות רבים בחבלי מושבם ומי שמעוניין יוכל לצפות חינם ביוטיוב בשלושת חלקי סדרת הטלוויזיה שהכנתי על התעלומה הנפלאה הזו. גם היום אני עונד מדי פעם על הדש סיכות שנמצאו בחפירות ועליהן דמויות של פרשים כוזרים ומפלצות מוזרות.

בלא לשחזר כאן את העלילה והוויכוחים לגביה נציין שתמיד השתמשו אויבי ישראל - אסד, למשל - בטיעון, שהואיל והאשכנזים הם, כביכול, צאצאי הכוזרים ולא יוצאי חלציהם של 12 השבטים, אזי אין להם כל זיקה לארץ. סטאלין אסר לעסוק בכזריה שכן בושה, חשב, שממלכה יהודית התקיימה באימא רוסיה - מלערך 740 עד 965, עוד בטרם קמה נסיכות קייב. וגם רבנים יהודים מערערים על טיב יהדותם של משפחת המלוכה ואצילי הכוזרים שבחרו להתגייר, כדי שיוכלו לשמור על ניטרליות בין הנוצרים הביזנטים והחליפות המוסלמית בבגדאד.

החיפושים אחרי הבירה של ממלכת הכוזרים
החיפושים אחרי הבירה של ממלכת הכוזרים


 
מה התחדש כעת? ובכן, בניגוד לארכיאולוגים קודמים שייחסו לעצמם את גילוי איתיל, הפעם מדובר בחשיפת אתר ענק, התואם את התפעלות הנוסעים הערבים שביקרו בעיר לפני יותר מאלף שנים. מנהל המוזיאון של אסטרחן דמיר סולוביוב מחדש עכשיו את החפירות, שהחלו לפני כשנתיים. אין הוא מצפה למצוא כתובת שתזהה את המקום כאיתיל, אלא תר אחרי שרידי חומה או ארמון, שיאששו את הערכתו שהגיע למקום הנכון. ממדי האתר (3 ק"מ אורכו), הכלים שנמצאו ושיטת הקבורה – כל אלה מלמדים שאכן, זה אתר כוזרי מובהק, המתאים למה שידוע על איתיל.
 
אחד הקשיים הגדולים: המטרופולין הקדומה הזאת הוצפה בשל עליית מפלס הים הכספי, ולדברי החוקרים מדובר ב"אטלנטיס שמזדקרת מתוך המים". מעל השרידים צריך לקלף בעבודה מתישה כשני מטרים של משקעים. המשקעים האלה בעצם עטפו את העיר וגוננו על הממצאים.
 
כמה זמן יחלוף עד שנדע בוודאות אם אומנם זו בירתם של המלכים הכוזרים כמו יוסף ועובדיה והמצביא פסח שהכה בוויקינגים בחצי האי קרים? סולוביוב מסביר שיידרשו כמה עשורי שנים (!) למלאכה המפרכת הזו. כדאי לחכות. עד היום לא מצאו בחפירות עדות מוצקה ליהדותם של הכוזרים, למעט, אולי, משהו שנראה כארון ברית נייד ושמור במרתף של המוזיאון ברוסטוב. רק הרחק בשוודיה, במטמון ויקינגי, נמצא מטבע כוזרי כנראה ועליו כתוב בערבית: "אין אללה מבלעדי אללה ומשה הוא שליח אללה".