CES
החדשות
החדשות

מהדורה ראשונה מסביב לעולם

פרשה שמזעזעת את אמריקה- מציאת החוטף של ג'ייסי דאגרד: לאט לאט מתפרסמים עוד פרטים על אותו פיל גארידו, והדרך שבה הוא נהג בילדה שאותה חטף ושאיתה הביא לעולם עוד שתי בנות. בתמונה אחת ניתן לראות של שתי הבנות הקטנות בפעם האחת שהחוטף הוציא אותן לאוויר העולם