CES
החדשות
החדשות

פרס נגד גירוש ילדי העובדים הזרים

המאבק נגד גירוש ילדי העובדים הזרים בתחילת השבוע הבא, זוכה היום לתמיכה מלא אחר מאשר נשיא המדינה. גם פרס מצטרף לקריאה לשר הפנים אלי ישי לבטל את הגזירה, אבל ההחלטה הזו עדיין בתוקף