CES
החדשות
החדשות

מדוע לא נחקרה תלונת גמלאית המשטרה?

זה נראה על פניו כאחת העוולות הקשות של המשטרה כלפי האזרח. אנחנו שומעים במקרה הזה, רק צד אחד בסיפור, הצד של יעל כהן, תושבת רחובות, גמלאית של משטרת ישראל. כהן התלוננה במח"ש על התנהגות השוטרים כלפיה. מח"ש החליטה לסגור את התיק מחוסר עניין לציבור. נדמה לנו שלציבור דווקא יש עניין ביחס השוטרים אליו

משה נוסבאום | שש, חדשות 2 | פורסם 06/03/11 18:37