סמגל
החדשות
החדשות

מעקב צמוד אחר עברייני מין

בשנים האחרונות הוקמה בשב"ס יחידת צור, שתפקידה לעקוב אחרי מאות עברייני המין ששוחררו מהכלא בשנים האחרונות. אנשי היחידה משתמשים בטכניקות מעקב והסוואה, כדי לוודא שהעבריינים לא ימעדו. השאלה שעולה מכאן היא – למה ישנו מעקב רק אחרי עברייני המין?