CES
החדשות
החדשות

פערים גדולים במשא ומתן בקהיר

המשא ומתן בין ישראל לפלסטינים עדיין מתנהל בתיווך מצרי, ולעת עתה הפערים בין הצדדים גדולים. הפלסטינים טוענים כי הם קרובים לקבל את ההסכם, אבל בישראל לא מוכנים להתפשר על מרכיבי הביטחון. בינתיים, ישראל במגעים עם מצרים למקרה שלא ייחתם הסכם

אודי סגל | חדשות | פורסם 15/08/14 19:56