CES
החדשות
החדשות

עולמם של האנשים השקופים

עד כמה אתם, במצבכם הכלכלי, רחוקים ממצב של קיבוץ נדבות? האנשים שמדי יום נאלצים להיעזר בחסדיהם של העוברים ושבים ברחובות ברחבי הארץ פותחים את לב ומספרים על האופן שבו הגיעו למצב בו הם נזקקים לנדבות