עורך דינו של ניצב רוני ריטמן מסר בתגובה: "ממשטרת ישראל נמסר כי החלטת היועמ"ש שלא להמשיך בהליך פלילי, אשר התבססה על ממצאי חקירה מעמיקה של הדברים וכן החלטת המפכ"ל מדברות בעד עצמן. מעבר לכך אין בכוונתנו להתייחס לניסיון להטיל דופי בקצין ראוי ומוערך. ככל שנידרש להגיב לעתירה בנושא, תינתן תגובתנו כמקובל בבית המשפט".