CES
החדשות
החדשות

הממשלה תקצץ בתקציבי המשרדים

הציבור רצה הטבות וקיבל גם קיצוצים: הממשלה תקצץ 300 מיליון שקלים בתקציבי המשרדים השונים כדי לממן את ההוזלה בתחבורה הציבורית ובדלק