מחברת מנרב נמסר בתגובה: "כלל הליקויים אשר הובאו לידיעתנו מטופלים במהירות האפשרית. לעניין ההצפה, מדובר בהצפה בקו ביוב אשר התרחשה סמוך לאכלוס הבניין וטופלה מיד על ידי החברה. נכון להיום, ישנן שתי דירות שבהן עדיין יש מעט רטיבות בעקבות ההצפה שאינה באחריות החברה ובכל זאת מטופלת על ידה".

"אם יימצאו ליקויים נוספים כלשהם, הם יתוקנו על ידי החברה במסגרת האחריות. לעניין תשלום שכ"ד, כל אחד מהדיירים קיבל את מלוא תשלום שכר הדירה בגין העיכוב. בהסכמת נציגות הדיירים סוכם כי התיקונים הנדרשים ברכוש המשותף יבוצעו לאחר אכלוס מרבית הבניין עד סוף דצמבר 2015".