היזמים בירושלים סירבו להגיב; חברת הבית ברחוב אלמליח בבת ים מסרה בתגובה: "רכשנו את הפרויקט עם היתר בניה בתוקף לפני כשמונה חודשים, אנו עומדים בכל תנאי ההסכם והעבודות מבוצעות בקצב משביע רצון ובהתאם לציפיות ויסתיימו בזמן הנקוב על פי ההסכם".