מחברת ההפקה ומשרד הכרטיסים "לאן" נמסר בתגובה: "כשנודע לנו דבר התקלה, פעלנו נמרצות לתקן זאת כבר במהלך האירוע ובאופן מיידי, ואכן הדבר תוקן מיד במלוא הרגישות והמסירות. לצערנו, המקרה השני נודע לנו רק עם קבלת התביעה ואנו מצרים על כך מעמקי לבנו, ונפעל ברגישות המתאימה בעניין זה".