ממשרד הפנים נמסר בתגובה: "עומסי הקיץ בכל שנה מוכרים לנו היטב ואנו עושים כל שניתן לצמצום העומסים וזמני ההמתנה. הרשות העמידה לציבור אמצעים טכנולוגיים ונפעל לנקיטת פעולות ככל שיידרש".