מהמינהלת לפיתוח שכונת בר לב נמסר בתגובה: "קצב פיתוח השכונה מתבצע בהתאם ללוחות הזמנים. בשכונה זו עתידות להיבנות מעל 1,600 יחידות דיור. תושבים שבחרו לבנות את ביתם בשכונה ידעו שפיתוח סופי יתבצע עם השלמת 80% מהאכלוס, שעומד כרגע על 30% בלבד".