מהוט נמסר בתגובה: "הלקוחה נענתה תוך זמן סביר לאחר פנייתה על גבי הפייסבוק. לאחר בדיקת המקרה, עולה שנציג של משווק חיצוני פעל בחריגה מנהלי העבודה של החברה. הנושא יטופל משמעתית, ובנוסף החברה תבחן את המשך עבודתה עם המשווק".