אלעל
החדשות
החדשות

בית הזוועות של אתר Airbnb

האם בקרוב יהיה לנו קשה יותר לשכור דירה דרך אתר ההשכרות לטווח קצר? Airbnb הפופולרי החליט להטיל מגבלות חמורות על חלק מהנכסים המוצעים בו - כל זאת בגלל רצח אכזרי באחד המבנים שהושכרו דרך האתר בארה"ב

יונה לייבזון | תכנית חיסכון | פורסם 03/11/19 21:29