ענבי טלי
החדשות
החדשות

רוצה ספר חילוני? בקש אישור מראש המועצה

ביישוב החרדי ברובו - רכסים, נשמרת הפרדה מוקפדת במיוחד לא רק בין גברים לנשים, אלא גם בין ספרי קודש לספרי חול, כולל ספרי לימוד, בספריה המקומית. ומה קורה שצעירים חרדים, סטודנטים, מנסים לגשת לאגף המופרד, החילוני? ראש המועצה בכבודו ובעצמו צריך לתת את אישורו לכך