weshoes
החדשות
החדשות

הכירו את הסטודנט המבוגר בישראל

בין 280 אלף הסטודנטים שהתחילו היום את שנת הלימודים האקדמית, גם סטודנט אחד שהעלה את הגיל הממוצע בכיתה. מאיר שטרן, בן 85, התייצב היום בחוק למוסיקולוגיה, כשלצידו חברים לספסל הלימודים בגיל של נכדיו

weshoes