CES
החדשות
החדשות

מודאגים מחולות סמר ומים המלח

שני אירועים מטרידים היום מאוד את ארגוני הסביבה: ההסכם שהוצג בין האוצר למפעלי ים המלח אמנם מסדיר את העניינים הכספיים אך לא נותן פתרון למצבו העגום של ים המלח. ולא רחוק משם הפעילים ניסו לעצור בגופם את כריית החול בדיונה האחרונה בנגב - אך בסוף נעצרו בעצמם על ידי המשטרה