CES
החדשות
החדשות

שותפות מפתיעה בכפר בתיר שמדרום לירושלים

המאבק של הפלסטינים נגד גדר ההפרדה מגיע גם לכפר בתיר: הכפר הקטן זוכה עכשיו להכרה בינלאומית כי אולי בזכות הטרסות העתיקות שלו יכיר בו אונסקו כאתר מורשת עולמית. לכן למאבק הפלסטיני מצטרפים שותפים מפתיעים מאוד