מקופת חולים כללית נמסר בתגובה כי הנושא ייבחן בימים הקרובים מול משרד הבריאות. בקופה מציינים שמדובר בתרופה שאינה כלולה בהתוויה הרפואית למחלת הילד, ולמיטב ידיעתם ניתנה במסגרת ניסיונית. ככלל, במחקרים תרופתיים מתחייבת חברת התרופות לממן את הטיפול למשך תקופת המחקר ולשלוש שנים לפחות מתום המחקר, או עד לרישום התרופה בסל הבריאות הממלכתי כדין.