CES
החדשות
החדשות

הנשיא פרס עם החלבנים

משבר הקוטג' נמשך. היום הגיעו מנהלי המחלבות ורשתות השיווק לשר האוצר, שהודיע להם שלא יקדם עסקת חבילה עמם. החקלאים שבו ותקפו את הצעת ראש הממשלה לפתוח את השוק לייבוא ומי שבינתיים יוצא לטובת הצרכנים הוא נשיא המדינה