CES
החדשות
החדשות

משפחת הנרצח התנפלה על המחבל בבית המשפט

בני משפחתו של עמית מנטין, טכנאי בזק שנרצח לפני שש שנים בפיגוע, חוששים שהמחבל ישתחרר בעתיד בעסקת שליט. לכן הם הגישו נגדו גם תביעה אזרחית. היום, כשהרוצח העיד בבית המשפט, הזעם פרץ החוצה עם מראות שלא נראו זמן רב בין כתלי בית המשפט. כך זה נראה היום