CES
החדשות
החדשות

באילו כבישים תועלה המהירות?

משרד התחבורה יפרסם בשבועות הקרובים רשימה נוספת של כבישים בהם תעלה מהירות הנסיעה המותרת. ברשימה המתגבשת גם מקטעים בכביש 4 ומכביש 5. צפו ברשימה המלאה: איפה אפשר יהיה ללחוץ מעט יותר על הגז?