משודרגות
החדשות
החדשות

לקראת נאום נתניהו - חלק 2

ראש הממשלה יפרוס את הערב את משנתו המדינית. ההערכה: ידבר על מדינה פלסטינית מפורזת. ציפייה דרוכה לקראת דבריו של ראש הממשלה ממרכז בגין סאדאת - שידור מיוחד מנווה אילן ומבר-אילן