אלעל
החדשות
החדשות

מערכת חינוך בהפרעה

מחקר חדש מגלה כי רוב התלמידים מודים שהעתיקו במבחן, ואחוז גבוה משחית רכוש ומקלל את המורים. איך פותרים את הבעיה? כנראה לא בהתכתשות הלא חינוכית בין שרת החינוך ליושב ראש ארגון המורים העל יסודיים